O nás

Záchranný kynologický tým ČR z.s

Záchranný kynologický tým ČR z.s. vznikl za účelem výcviku záchranných psů a psovodů. Výcvik našich psů je především směřován  pro praktické využití při  vyhledávání pohřešovaných a ztracených osob, osob ztracených v sutinách při přírodních a průmyslových katastrofách, v nepřehledném terénu, v lavinách, na vodní ploše.

   

Našim cílem je především kvalitní příprava psů a profesionální připravenost našich psovodů. V rámci naší přípravy spolupracujeme s dalšími záchranářskými organizacemi a členy IZS ČR. Zakládající členové našeho spolku jsou psovodi s dlouholetou praxí v záchranářské kynologii, všestranné kynologii a především odborníky na pachové práce psů. ZKT ČR pořádá pravidelná společná i individuální cvičení nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost a odborné složky v rámci propagace a informovanosti o záchranářské kynologii. Důležitou částí při výcviků psů je sportovní činnost, díky níž se naši psovodi posouvají ve výcviku dále, mají možnost si poměřit síly s ostatními psovody a hlavně, získat nové zkušenost a poznatky, tímto si zvyšují svou kvalifikaci.

    

V rámci sportovní činnosti se někteří naši členové zúčastnili mistrovství světa záchranných psů IRO, kde dosáhli na stupně nejvyšší! Pomáháme pomáhat, v rámci spolupráce s organizacemi zaměřující se na děti z dětských domovů, děti pěstounských rodin a na volnočasové aktivity dětí, mládeže a hendikepovaných osob se podílíme na programu akcí, kde dětem a dospělým přibližujeme práci psa záchranáře, chování psů a učíme je jak se ke psům chovat, přistupovat k nim a  pečovat o ně. Součástí těchto aktivit je i canisterapie a spolupracujeme i s odborníky na hipoterapii.

Našim hlavním cílem je být nápomocni při lidském neštětí a utrpení, naši psi jsou vedeni k záchraně lidského zdraví a  životů …

Comments are closed.